Πρόσβαση στην ιστοσελίδα - Οδηγίες για τους Γονείς

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα πρέπει να κάνετε εγγραφή ως νέος χρήστης. Στη συνέχεια θα σας δωθεί πρόσβαση στο τμήμα που παρακολουθεί το παιδί σας. Από την σελίδα θα μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για:

  • την διδακτέα ύλη που διδάχθηκε σε κάθε μάθημα
  • τις ασκήσεις που έχουν τα παιδιά για το σπίτι
  • πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μάθημα
  • εβδομαδιαία επαναληπτικά τεστ

Τελευταία τροποποίηση: Monday, 9 September 2013, 7:42 PM