Τα τμήματα προετοιμασίας του Γυμνασίου εφαρμόζουν ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει το φροντιστηριακό μάθημα με τη μελέτη εξασφαλίζοντας την επιτυχία στις εξετάσεις των μαθητών.