Πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής KeyCERT/ ECDL

 • Επεξεργασία Κειμένου Word
 • Υπολογιστικά Φύλλα Excel
 • Επικοινωνία & Διαδίκτυο Internet & Email
 • Παρουσιάσεις PowerPoint
 • Βάσεις Δεδομένων Access
 • Διαχείριση Αρχείων Windows
 • Βασικές Έννοιες

Υποστηρίζονται οι εκδόσεις Office 2003/2007 - Windows XP/ Vista / 7

Πιστοποίηση Προχωρημένων Δεξιοτήτων Η/Υ Expert KeyCERT/ECDL

 • Word
 • Excel
 • Access
 • PowerPoint
 • Microsoft Certified Professional MCP
 • Microsoft Certified Technology Specialist MCTS
 • Microsoft Certified Pro. Development MCPD

Visual Basic.NET, SQL, C, C#, Java, PHP

 • FLASH
 • DREAMWEAVER
 • FRONTPAGE
 • MICROSOFT EXPRESSIONS
 • AutoCAD 2D
 • AutoCAD 3D
 • Photoshop
 • CorelDraw
 • Illustrator
 • Page maker
 • Singular Eurofasma
 • Singular Control
 • Singular Accountant
 • Altec Κεφάλαιο
 • Εμπορική Διαχείριση
 • Γενική Λογιστική
 • Singular ERP
 • Atlantis ERP
 • Βιβλία Β' κατηγορίας Εσόδων- Εξόδων
 • Βιβλία Γ' κατηγορίας
 • Άνοιγμα/Κλείσιμο χρήσης
 • Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Μισθοδοσία

SPSS