ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΠΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Προετοιμασία μαθητών δημοτικού για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πειραματικά Γυμνάσια

Υλικό ενισχυτικό για τους μαθητές της ΣΤ Δημοτικού

Υλικό ενισχυτικό για τους μαθητές της Ε Δημοτικού

Υλικό ενισχυτικό για τους μαθητές της Δ Δημοτικού

Υλικό ενισχυτικό για τους μαθητές της Γ Δημοτικού

Υλικό ενισχυτικό για τους μαθητές της Β Δημοτικού

Υλικό ενισχυτικό για τους μαθητές της Α Δημοτικού

Ο μαθητής μελετάει την ύλη της ημέρας, από τα σχολικά βιβλία. Στην μελέτη του, υποστηρίζεται από εξειδικευμένα βοηθήματα μελέτης, που καλύπτουν όλα τα μαθήματα κάθε τάξης.

Το διάβασμα δεν γίνεται παπαγαλία. Ο μαθητής κατανοεί και εμβαθύνει. Έτσι αναδεικνύει την κριτική του σκέψη, στοιχείο απαραίτητο τόσο στο σχολείο, όσο και στη ζωή του.