Δευτέρα 26/11

Από Uso Tema 6,σελίδα 26 τα ρήματα με cambios vocales.Να κλιθούν 4-5 σύμφωνα με τον πίνακα.Ασκήσεις 1,2,5,6.Pisma de ejercicios σελίδα 12 ασκήσεις 2.7,σελίδα 13 ασκήσεις 2.9,2.10,2.13.Ficha 7 από φωτοτυπίες.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2013, 12:31 μμ