Δευτέρα 18/11

Ασκήσεις από Libro de ejercicios σελίδα 11,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.8,2.11.Από Uso σελίδα 20,Tema 4,ασκήσεις 2,3,4,5.Τέλος fichas 5,6,7.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2013, 1:35 μμ