Δευτέρα 11/11

Libro del alumno,σελίδα 24 άσκηση 1.3,σελίδα 25 άσκηση 2.2,2.3.Από Uso de la gramatica el tema 3,σελίδα 17,ασκήσεις 4,5,6.Tema 4,σελίδα 20 άσκηση 1,2.Τέλος άσκηση από φωτοτυπία.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2013, 11:58 πμ