Τετάρτη 30/10/13

Coursebook σελίδα 22 μετάφραση κειμένου.Αbout the story σελίδα 23, άσκηση για το σπίτι και  από ' grammar' την άσκηση για το σπίτι.Επίσης άσκηση 3 από την ίδια σελίδα.Companion σελίδα 17-18 διάβασμα και άσκηση 2b σελίδα 19.Από Grammar book σελίδα 16 'used to' και την άσκηση 2 για το σπίτι.Workbook σελίδα 8 ασκήσεις 1,2.Τέλος,αντιγραφή-ορθογραφία τα Ιrregular Verbs από Grammar book σελίδα 93 μέχρι το ρήμα fall.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 4 Νοέμβριος 2013, 1:56 μμ