Πέμπτη 07/05/15

grammar: revision unit 18, ex. 5,6,7b, 8 pg 75-76

WB: ex. 1,2,3 pg 39

companioin: ex. 1,2a,b pg 93, dictation pg 94

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 8 Μάιος 2015, 1:48 μμ