Πέμπτη 05/03/15

grammar: revision unit 14 + pg 60, ex.7 pg 59, ex. 1,2,3 pg 61

coursebook: ex. 1,2,3,4,5 pg 76

companion: dictation pg 75+78

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Μάρτιος 2015, 1:05 μμ