Τρίτη 03/03/15

grammar: study unit 14, ex. 4,5,6,8 pg 58-59

coursebook: ex. 1,2,3,4,5 pg 75

companion: dictation pg 72+75

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Μάρτιος 2015, 1:03 μμ