Πέμπτη 26/02/15

grammar: study pg 56, ex. 1,2,3 pg 57

WB: ex. 1,2,3 pg 31, ex. 2,3,4 pg 32

companion: dictation pg 72, ex. 1,2 pg 73-74

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Μάρτιος 2015, 1:01 μμ