Τετάρτη 16/10/13

Ασκήσεις γραμματικής από φυλλάδιο.Ορθογραφία-αντιγραφή από companion σελίδα 13-14 και να διαβαστεί το λεξιλόγιο για τη μετάφραση του κειμένου.Επίσης άσκηση 2ab σελίδα 15 απο companion.Grammar book σελίδα 12 άσκηση 1 και workbook σελίδα 7 άσκηση 3.Coursebook σελίδα 19,άσκηση 1.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Οκτώβριος 2013, 6:11 μμ