Τρίτη 24/02/15

grammar: study pg 54+49, irregular verbs

WB: ex.1,2,3a pg 30, ex. 5,6,7,8,9 pg 33

companion: dictation pg 70, ex. 1,2a,b pg71

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2015, 2:04 μμ