Πέμπτη 12/02/15

grammar: study unit 12 + pg53, ex.7,8b,9 pg 50-51, ex. 1,2 pg 53

companion: dictation pg 65

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2015, 2:00 μμ