Πέμπτη 11/12/14

grammar: study pg 25, ex. 2 pg 26, irregular verbs pg 93

WB: ex. 1a,b,2,3,4 pg20, ex.1,3 pg14

companion: dictation pg 47 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015, 3:30 μμ