Πέμπτη 30/10/14

grammar: study pg 29, ex. 1,2 pg30, ex. 7,9,10 pg 24,irregular verbs pg 93

WB: ex. 1,2,3 pg11

companion: dictation pg 26, ex.1a,b, 2a,b pg 28-29

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015, 3:08 μμ