Πέμπτη 23/10/14

companion: dictation pg 23+26, ex. 1,2a,b pg 24-25

WB: ex. 1,2 pg 10

grammar: study pg 15+16, ex. 2 pg 16, ex. 1,2,3,4,5 pg 23, irregular verbs pg 93

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015, 3:03 μμ