Τρίτη 21/10/14

grammar: study unit 9, ex. 1,2,3,4,5,6,7 pg 36-38 +irregular verbs pg 93

companion: dictation pg 20+23, ex.2 pg22

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015, 3:01 μμ