Πέμπτη 09/10/14

grammar: study unit 3, ex. 2,3,4,5,6 pg 13-14, επανάληψη ενεστώτα απλό και διαρκείας για test

WB: ex 3 pg 7

companion: ex.1,2a,b pg 15, diciation pg 16

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015, 2:55 μμ