Τρίτη 30/09/14

grammar: study unit 2, ex. 5,6,7,8,9 pg 10-11

WB: ex. 1,2a,b,3 pg 6

companion: dictation pg 13, ex. 1,2 pg 12

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015, 2:48 μμ