Πέμπτη 25/09/14

grammar: study pg 8, ex. 1,2,3,4 pg 9

WB: ex. 1,2,3 pg 5

companion: dictation pg 10, ex. 1,2a,b pg 9

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015, 2:47 μμ