Τετάρτη 30/04/2014

Coursebook p.89 ex.1.Grammar book p.65-66 ex.3,4,5,προετοιμασία 'Let's talk',p.67 ex.5,p.68 ex.6,7,8+Irregular verbs.Workbook p.38 ex.1.Companion p.86 Vocabulary,p.88 ex.2ab.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 2 Μάιος 2014, 11:26 πμ