Δευτέρα 24/03/2014

Coursebook σελίδα 73 άσκηση 4  και σελίδα 75-76 ασκήσεις 3,5,6.Companion σελίδα 74 και 75 λεξιλόγιο και σελίδα 76 άσκηση 2a.Grammar σελίδα 59 άσκηση 7 και προετοιμασία 'Let's talk'. 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 25 Μάρτιος 2014, 7:12 μμ