Τετάρτη 12/03/2014

Coursebook σελίδα 67 άσκηση 2,σελίδα 68 μετάφραση κειμένου και Grammar άσκηση 1.Companion επανάληψη Lesson D,Unit 6-Lesson A,Lesson B και σελίδα 73 ασκήσεις 1,2.Grammar book σελίδα 56 αντιγραφή-ορθογραφία και ασκήσεις 2,3.Workbook σελίδα 34 ασκήσεις 1,2.Τέλος φυλλάδιο σελίδα 70 υπόλοιπη άσκηση 10.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Μάρτιος 2014, 8:10 μμ