Τετάρτη 26/02/2014

Grammar σελίδα 69 ασκήσεις 8,9.Companion p.64 ασκήσεις 2b,σελίδα 65 λεξιλόγιο,σελίδα 66 ασκήσεις 1,2a.Workbook σελίδα 30 άσκηση 2,σελίδα 32 ασκήσεις 1,2,3,4.Grammar σελίδα 51 ασκήσεις 6,9 και προετοιμασία 'Let's Talk'.Coursebook σελίδα 62 άσκηση 1.Τέλος έκθεση!

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 5 Μάρτιος 2014, 1:37 μμ