Δευτέρα 24/02/2014

Coursebook σελίδα 61 άσκηση 1 και 2,σελίδα 62 μετάφραση κειμένου.Grammar book σελίδα 51 ασκήσεις 4,5,8b και αντιγραφή-ορθογραφία.Companion σελίδα 47 και σελίδα 62 άσκηση 1.Workbook σελίδα 29 ασκήσεις 1,2.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 5 Μάρτιος 2014, 1:31 μμ