Τετάρτη 19/02/2014

Coursebook σελίδα 59 άσκηση 'About the text' και άσκηση 1.Companion σελίδα 60 ασκήσεις 1,2b και το λεξιλόγιο της επόμενης ενότητας προετοιμασία.Workbook σελίδα 28 ασκήσεις 1,2,3.Τέλος Grammar book σελίδα 48 ασκήσεις 1,2 και αντιγραφή-ορθογραφία το πλαίσιο της γραμματικής. 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2014, 11:47 πμ