Δευτέρα 17/02/2014

Libro del alumno σελίδα 66 συμπλήρωση και επανάληψη.Libro de ejercicios σελίδα 31 ασκήσεις 5.9,5.10,5.11,5.12,5.16 και 6.2,6.3.Uso Imperativo άσκηση 4.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2014, 11:44 πμ