Τετάρτη 5/02/2014

Coursebook σελίδα 51 έκθεση,σελίδα 54 ασκήσεις 2,3,4,5,προετοιμασία Speaking σελίδα 55 και μετάφραση κειμένου σελίδα 56-Lesson A.Companion σελίδα 53-54 λεξιλόγιο και άσκηση 1.Αντιγραφή-ορθογραφία τον πίνακα.Grammar book σελίδα 42-43 ασκήσεις 5,6,7.Workbook σελίδα 26 ασκήσεις 1,2.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 6 Φεβρουάριος 2014, 10:17 πμ