Τετάρτη 22/01/2014

Cousebook σελίδα 45 μετάφραση κειμένου,μια πρόταση για την κάθε λέξη 1a.b.Companion σελίδα 46 λεξιλόγιο και ασκήσεις 1,2.Επανάληψη λεξιλογίου C,D και 4.Workbook ασκήσεις 1,2a,3, σελίδα 19 και σελίδα 20 ασκήσεις 1a,b.Επίσης,σελίδα 22-23 ασκήσεις 2,3,4,6,8.Grammar ασκήσεις 3,4 σελίδα 37.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2014, 6:53 μμ