Δευτέρα 20/01/2014

Φωτοτυπία με ασκήσεις.Μετάφραση κειμένου και ασκήσεις 'About the story',άσκηση 1b,2.Companion σελίδα 42 άσκηση 2.Workbook σελίδα 18 ασκήσεις 1,3.Grammar σελίδα 35 ασκήσεις 7,8 και 'Let's talk'.Αντιγραφή-ορθογραφία το πλαίσιο 3 και ασκήσεις 1,2 σελίδα 36-37.

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2014, 10:10 μμ