Τετάρτη 15/01/14

Coursebook σελίδα 43 προετοιμασία του κειμένου για μετάφραση.Grammar book σελίδα 34 άσκηση 5,αντιγραφή-ορθογραφία 3 και σελίδα 35 ασκήσεις 7,8.Επίσης προετοιμασία 'Let's talk'.Companion σελίδα 43 λεξιλόγιο και σελίδα 44 άσκηση 1a,b.Workbook σελίδα 18 ασκήσεις 1,2,3.

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 19 Ιανουάριος 2014, 10:19 μμ