Δευτέρα 13/01/14

Από Companion σελίδα 40 το λεξιλόγιο ξανά και ασκήσεις 1a,b.Coursebook σελίδα 41 μετάφραση και ασκήσεις 'About the text',1,2a.Workbook σελίδα 17 ασκήσεις 1,2b,3.Grammar book σελίδα ασκήσεις 1,2 και 3.Αντιγραφή-ορθογραφία τις λέξεις που είναι γραμμένες με έντονα μαύρα γράμματα.Τέλος υπόλοιπες ασκήσεις από φυλλάδιο.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2014, 11:35 πμ