Δευτέρα 9/12/13

Coursebook σελίδα 36 κείμενο μετάφραση και άσκηση 1a.Companion σελίδα 34 λεξιλόγιο  και ασκήσεις 1,2,3 σελίδα 36.Grammar book σελίδα 29 αντιγραφή-ορθογραφία το πλαίσιο can-could-may-be able to και άσκηση 1.Workbook σελίδα 12 ασκήσεις 1,3.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013, 9:21 μμ