Δευτέρα 9/12

Prisma del alumno σελίδα 34 άσκηση 6.4.Fichas 7,8,9 και έκθεση.Λεξιλόγιο σχετικά με το σπίτι.Uso σελίδα 26 ρήματα και ασκήσεις 4,7,8.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013, 9:13 μμ