Δευτέρα 2/12

Libro del alumno σελίδα 31 άσκηση 5.5,σελίδα 34 άσκηση 6.3.2.Libro de ejercicios σελίδα 12,άσκηση 2,7,σελίδα 15 άσκηση 2.14,2.15,2.16,2.17,2.19.Uso σελίδα 26 ρήματα να κλιθούν στο τετράδιο και ασκήσεις 2,3,4,7 από το κεφάλαιο.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 4 Δεκέμβριος 2013, 1:58 μμ